Alev

 
 
 
Bir an için istikrarsızlaşan dikey gelişme aleve dönüşür: Nizam’ın ana temalarından biri...

Ağaç nasıl ebedi geri dönüşün sembolüyse, alev de zamanı vurgulamaktadır ve alev ona nazaran hareketi coşkunun cömertliğiyle devam ettirmeye daha yatkındır... (Geri gitmek)