Işığın Yaratılışı

Big-Bang bir yumurtanın patlamasına benzetilir. Başka bir hayat kaynağı olan güneşin ilk yassı formu, bir sonraki yuvarlak formu, dünyanın soğuma ve sertleşme safhaları, atmosferin, suyun meydana gelmesi, takiben denizde ve karada hayatın başlaması bu bijularda izlenmektedir. Söz konusu biju-heykeller Lyon’da ve Marsilya’da, 2009 yılında da Bodrum Kempinski Hotel’de, mankenlerle yapılan defilelerle takdim edilmiştir ve evrenin dokuz milyar yıllık geçmişini özetler.
 
Biju güzellik sembolüdür. Bijuda güzelliği ve maddenin içindeki ışığı keşfeden artist, bu güzelliği heykellerine taşır. Bir yandan da bu yaratma deneyimiyle sanatçı bronzla özdeşleşir.
 
Yirmi dördüncü kolye sunucu mankenin vücudunu tamamen bronz takılarla örter. Manken gözlerini kapatarak kendisini güneşe armağan eder. Parlaklığını güneşten alan bijular böylece örttükleri mankenin güzelliğini yeniden icad etmiş olurlar. Güzellik güzelliği yaratmaktadır... Bu da Nizam’ın yaratıcılık stratejisi olacaktır.
 
Bu senaryoda ışık artistin gelecek eserlerinin prototipi oluyor. Gördüğü belirtiye form vermek bir artistin nafakasıdır. Parça parça olmasına rağmen bu biju kolleksiyonu bir görüş birliğine sahiptir. Artistin sonsuzluk hissinden gelen dünya görüşüne cevaptır. Minyatürün tersi olan, elde olmayacak kadar büyük, uçsuz bucaksızın stratejisidir. (Geri gitmek)